Velkommen til vår hjemmeside

Dette er hjemmesidene til Trondheimsfjord pendlerforening. Dette er en forening for de som pendler på strekningen mellom Brekstad og Trondheim.

Pendlere med hurtigbåt får høyest prisøkning

Den nye prisen for pendlere med hurtigbåt Brekstad – Trondheim er 3244 kr/30 dager. Siden 2008 har det vært rutine at pendlere med hurtibgåten er de som kommer dårligst ut ved prisendringer. Denne gangen er prisøkningen på 179kr/30 dager. Dette er en prisøkning på 6%, mens periodekort for buss har en prisøkning på 3%. Alle priser finnes nå på AtB sine hjemmesider.

Dette betyr at STFK og AtB ikke har vært villig å se på de svært høye pendlerkostnadene på Trondheimsfjorden. Fylket har ikke holdt sine lovnader om å bedre pendlertilbudet med flere avganger og reisetid på 50 minutt. Samtidig har de økt kostnadene til pendlere med hurtigbåt ut over all fornuft.  Forbedringer av tilbud i rushperioder og pris på periodekort for buss har vært helt annerledes.

Strekning Pris 30 dager 2008 Pris 30 dager 2015 Prisendring
Trondheim–Brekstad 2290 kr 3244 kr +42%
Stor Trondheim 740 kr 640 kr -14%
Trondheim-Orkanger 1525 kr (2009) 1050 -31%

 

Posted in Aktuelle saker, Foreningen | Tagged | Kommentarer av

Rutetabell 2015

Den er ingen vesentlige endringer i rutetabellen fra høsten 2014 til 2015.

brekstad-tronheim_2015

Posted in Aktuelle saker | Tagged | Kommentarer av

Nye fergeruter Brekstad-Valset

Fra 1.1.2015 er Brekstad-Valset to-fergesamband. Siden fergene nå er mindre enn tidligere har den faktiske kapasiteten over uken gått ned med 2%. Fordelen er at kapasiteten er bedre fordelt over uka og kapasiteten kan økes raskere ved behov. Den største utfordringen blir søndager da det allerede i dag er kapasitetsproblemer og en reduksjon i kapsitet på neste 25% vil nødvendigvis merkes.

brekstad-valset

Oppdatert 2.4.2015

Fra 7.4.2015 vil det gå to ferger også midt på dagen mandag-fredag. Den nyeste rutetabellen kan lastes ned fra AtB.

Posted in Aktuelle saker | Tagged | Kommentarer av

Alle hurtigbåter på plass

Nå er alle nye hurtigbåter satt i rute. Terningen ankom i april 2014, mens Tyrhaug kom i desember 2014. Disse båtene ble innkjøpt for å tilfredsstille nye miljø- og klimakrav satt av fylkeskommunen. Drivstofforbruket og CO2 utslippet er redusert med rundt 40%  i forhold til båter som tidligere er brukt på ruta. De nye miljøbåtene har fått nasjonal oppmerksomhet blant annet i Teknisk Ukeblad.

SONY DSC

SONY DSC
Terningen ved kai på Ørland

Den oppgraderte Trondheimsfjord I har vært benyttet i rute mellom Trondheim og Brekstad siden februar 2014. Den har fått ny motor, vannjet, forlenget i akterenden, endret noe i baugen og tilrettelagt for bauganløp..

Oppdateringen har bestått i:

Trondheimsfjord II Trondhemsfjord I
Lengde 24,5 meter 27 meter
Motor To motorer på 749 kW To motorer 1080 kW
(2 x MTU 12V 2000 M72 for vannjet drift)
Fremdrift Vridbare propellere 4 – bladet Vannjet

 

Trh_fj_2 trh_fj_1

Forskjel i akterenden.

SONY DSC

Posted in Aktuelle saker | Tagged | Kommentarer av

FosenNamsos forbedrer varslingstjeneste på SMS

FosenNamsos Sjø forbedrer stadig sine varslingstjenester for trafikkmeldinger etter at de fikk problemer med tjenesten ved årsskifte. Vi anbefaler at en går til deres nettside for å melde seg inn.

Alternativt kan en melde seg inn i trafikkmeldinger ved hjelp av SMS:

  • Send FOSENNAMSOS START [Rutenummer] til 2440
  • For Trondheim – Brekstad – Kristiansund send: «FOSENNAMSOS START 800» til 2440

For å melde seg ut av trafikkmeldinger på SMS send:

  • FOSENNAMSOS STOPP [Rutenummer] til 2440.
  • FOSENNAMSOS STOPP til 2440 for å fjerne alle.

 

Posted in Aktuelle saker, Trafikkmeldinger | Tagged | Kommentarer av