Velkommen til vår hjemmeside

Dette er hjemmesidene til Trondheimsfjord pendlerforening. Dette er en forening for de som pendler på strekningen mellom Brekstad og Trondheim.

Reviderte rutetider fra 18. august

Etter at AtB har sendt ut rutehefte for høstens rutetider har de gjort endringer. I forhold til utsendt rutehefte, er det kommet til anløp av Lensvik mandag – fredag kl. 14.55 samt tirsdager kl. 19.25 mot Trondheim. Avgangen 21.20 fra Brekstad til Trondheim mandag – torsdag, er flyttet frem til 20.00.

rute_ny_sommer_host_2014_rev

Se også AtB sin side med rutetabeller for båt.

Posted in Aktuelle saker, Trafikkmeldinger | Tagged | Comments Off

Info fra AtB

Påfylling periodekort

Nå er det mulig å fylle på periodebilletter for båt i nettbutikken på atb.no.

Dette gjelder for strekningen

 • Periode Vanvikan – Trondheim
 • Periode Brekstad – Trondheim

Begge periodeproduktene har fri periodelengde. Vi anbefaler å fylle opp kortet med ny periodebillett før den eksisterende perioden er utgått.

Kjøpene som gjennomføre i nettbutikken er ikke et online system, men overføres til billettmaskinene om bord i båtene hver natt på lik linje med buss.

Vi håper dette vil være en god løsning for våre kunder.

 Røykeforbud på båt fra sommeren

Det vil bli røykeforbud om bord på båt fra 23. juni.

Posted in Aktuelle saker | Tagged | Comments Off

FosenNamsos forbedrer varslingstjeneste på SMS

FosenNamsos Sjø forbedrer stadig sine varslingstjenester for trafikkmeldinger etter at de fikk problemer med tjenesten ved årsskifte. Vi anbefaler at en går til deres nettside for å melde seg inn.

Alternativt kan en melde seg inn i trafikkmeldinger ved hjelp av SMS:

 • Send FOSENNAMSOS START [Rutenummer] til 2440
 • For Trondheim – Brekstad – Kristiansund send: «FOSENNAMSOS START 800» til 2440

For å melde seg ut av trafikkmeldinger på SMS send:

 • FOSENNAMSOS STOPP [Rutenummer] til 2440.
 • FOSENNAMSOS STOPP til 2440 for å fjerne alle.

 

Posted in Aktuelle saker, Trafikkmeldinger | Tagged | Comments Off

Terningen satt inn i ordinær rute

Klokka 12:15 2.4.2014 ble Terningen satt i ordinær rutedrift. I følge produsenten Brødrene Aa skal drivstofforbruk og klimautslipp være halvert i forhold til Ladejarl som den skal erstatte. Foreløpig ser det ut til at Terningen holder den farten som er forventet.

I Trondheimsfjorden vil det foreløpig kun være avgangen fra Brekstad 10:30 til Trondheim og avgang 12:15 fra Trondheim der Terningen vil bli benyttet. Dette fordi det er de eneste direkterutene og mangler ved kaiene på Hysnes og Lensvika medfører at Terningen ikke kan benyttes på «pendlerrutene» i Trondheimsfjorden.

SONY DSC

SONY DSC
Terningen ved kai på Ørland

 

Posted in Aktuelle saker | Tagged | Comments Off

Oppgradering av Trondheimsfjord I

Den oppgraderte Trondheimsfjord I har vært benyttet i rute mellom Trondheim og Brekstad i over 1 måned. Den har fått ny motor, vannjet, forlenget i akterenden, endret noe i baugen og tilrettelagt for bauganløp..

Oppdateringen har bestått i:

Trondheimsfjord II Trondhemsfjord I
Lengde 24,5 meter 27 meter
Motor To motorer på 749 kW To motorer 1080 kW
(2 x MTU 12V 2000 M72 for vannjet drift)
Fremdrift Vridbare propellere 4 – bladet Vannjet

Foreløpige erfaringer er postitive i forhold til fart, støy og vibrasjoner. Klimaanlegg og eksoslukt har tidligere vært en utfordringer. Dette vil bli satt på prøve når vi får fulle båter i varmt vær til sommeren og går over til bruk av bauganløp.

Trh_fj_2  trh_fj_1

Forskjell mellom Trondhheimsfjord I og II i akterenden.

SONY DSC

Posted in Aktuelle saker, Foreningen | Tagged | Comments Off

Informasjon fra AtB

Fra 1. januar 2014 overtar AtB ansvaret for båt i Sør-Trøndelag, og vår operatør er FosenNamsos Sjø. Sammen vil vi gjøre vårt beste for at du skal få en fin sjøreise fra A til B.

Nye rutetabeller fra 2. januar

Alle båtruter vil få eget rutenummer.

Ruteinformasjon finner du her:

 • i ruteheftet for region i Sør-Trøndelag (tilgjengelig om bord i buss og på skysstasjoner/kundesenter)
 • minitabeller om bord i båt
 • AtBs reiseplanlegger på app, atb.no og ruteopplysning 177/02820

QR-kode på alle ruter

Alle ruter har QR-kode som gjør at du enkelt kan lagre ruteinformasjon direkte på din smart-telefon. Når du har fått opp rutetabellen på telefonskjermen lagrer du som bokmerke eller direkte på skjermen. Da har du alltid rutene lett tilgjengelig.

Informasjon på atb.no og sosiale medier

For å holde deg oppdatert med informasjon knyttet til det å reise kollektivt anbefaler vi å følge med på atb.no. Der finner du oppdatert driftsinformasjon og ruteinformasjon. Vi anbefaler å laste ned både vår reiseplanlegger-app og m.atb.no på telefonen.

Driftsinformasjon:

Ny hurtigbåtterminal i Trondheim

Onsdag 1. januar vil den nye hurtigbåtterminalen i Trondheim bli tatt i bruk.

Følgende kaier betjener de ulike rutene:

 • Kai 1A – Rute 810 Trondheim – Vanvikan
 • Kai 1C – Rute 800 Trondheim – Kristiansund
 • Kai 2A – Rute 800 Trondheim – Brekstad

Nye priser

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt takstendring for hele fylket fra og med 2. januar.
 • For båt betyr det ny takstmodell i tillegg til 3,2 % økning. Nye priser fra 2. januar finner du her.
 • Gjennomgående billett vil bli gjeninnført.
 • Overgang til buss vil fungere som i dag.

T-Kort

Reglene for bruk av t:kort vil være lik for all kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag fra januar. Dette betyr blant annet periodeproduktet er upersonlig, og hvem som helst kan reise med kortet så lenge de oppfyller kravene i forhold til kundekategori.Vi vil heller ikke ha krav om bilde på periodekortene. De av våre kunder som allerede har dette behøver IKKE bytte t:kort. Det som er viktig er at alle registrerer sine t:kort i vår database slik at de lett kan sperres og refunderes dersom de mister kortene. Dette får kundene informasjon om ved kjøp.

Refusjon

Refusjon kan gjennomføres ved følgende punkter:

 • Ved sykdom
 • Ved dødsfall
 • Ved flytting
 • Ved endring i reisemønster grunnet jobb
 • Ved feil ved kjøp

(Pendlerforeningen vil jobbe med mulighet for refusjon ved midlertidig endring i reisemønster grunnet jobb som for eksempel utenlandsopphold eller militær treningsaktivitet)

Reisegaranti/reservebåter

AtB vil komme med nærmere informasjon om reisegaranti og informasjon om rutiner ved kansellering på grunn av værforhold, tekniske problem eller andre forhold.

 

Posted in Aktuelle saker, Foreningen | Tagged | Comments Off

Prisøkning på 130 kroner for 30 dagers periodekort

Neste år går prisen for et 30 dagers periodekort opp med 135 kroner på strekningen Brekstad – Trondheim. Ny pris for 30 dagers periode mellom Trondheim og Brekstad blir 3065 kr/30 dager. Alle priser for hurtigbåt fra 2014 finnes nå på AtB sine hjemmesider.

Dette betyr at STFK og AtB ikke har vært villig å se på de svært høye pendlerkostnadene på Trondheimsfjorden. Ikke bare økte man reisetidene i 2007/2008 med 5-10 minutt, men en har også økt prisene siden 2008 med 34%. I nytt ruteopplegg får vi nå tilbake gamle reisetider på 60 minutt, men prisene for pendlere med hurtigbåt har en ikke gjort noe med. Utviklingen på pris for buss har vært helt annerledes som tabellen under viser:

Strekning Pris 30 dager 2008 Pris 30 dager 2014 Prisendring
Trondheim–Brekstad 2290 kr 3065 kr +34%
Stor Trondheim 740 kr 620 kr -16%
Trondheim-Orkanger 1525 kr (2009) 1020 -33%

Som pendlerforening er vi svært skuffet over det nye ruteopplegget og prisene. Pendlere vil få noen fordeler og noen ulemper med nytt ruteopplegg. Totalt sett vil pendlere i Trondheimsfjorden ikke få noen forbedring i forhold til ruteopplegget vi hadde i 2008, bare et svært mye dyrere tilbud. Vi mener at målet i nytt anbud om bedre pendlertilbud mellom Brekstad og Trondheim overhode ikke er nådd. Siden STFK/AtB har fått økt sine kostnader med over 30 millioner til hurtigbåt ved prioritering av andre grupper, frykter vi at det også fremover vil bli vanskelig å få gjennom forbedringer for pendlere i Trondheimsfjorden. Vi har nylig sendt brev til kommunene Rissa, Agdenes og Ørland i håp om at de øker sin innsats for pendlere i Trondheimsfjorden.

Posted in Aktuelle saker, Foreningen | Tagged | Comments Off