Velkommen til vår hjemmeside

Dette er hjemmesidene til Trondheimsfjord pendlerforening. Dette er en forening for de som pendler på strekningen mellom Brekstad og Trondheim.

FosenNamsos forbedrer varslingstjeneste på SMS

FosenNamsos Sjø forbedrer stadig sine varslingstjenester for trafikkmeldinger etter at de fikk problemer med tjenesten ved årsskifte. Vi anbefaler at en går til deres nettside for å melde seg inn.

Alternativt kan en melde seg inn i trafikkmeldinger ved hjelp av SMS:

 • Send FOSENNAMSOS START [Rutenummer] til 2440
 • For Trondheim – Brekstad – Kristiansund send: «FOSENNAMSOS START 800» til 2440

For å melde seg ut av trafikkmeldinger på SMS send:

 • FOSENNAMSOS STOPP [Rutenummer] til 2440.
 • FOSENNAMSOS STOPP til 2440 for å fjerne alle.

 

Posted in Aktuelle saker, Trafikkmeldinger | Tagged | Leave a comment

Beregning av reisefradrag

På hurtigbåten blir det for tiden reklamert for en veileder som skal brukes som hjelp til beregning av skattefradrag for arbeidsreiser. Dette er en av flere veiledere skatteetaten har laget. Veilederen inkluderer en kalkulator for beregning av reisefradraget. Utfyllende informasjon finnes også under post «3.2.8 Fradrag for reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)»

skatt
Reklame fra Skatteetaten på hurtigbåten

Posted in Aktuelle saker, Foreningen | Tagged | Kommentarer av

Dramatiske kutt i hurtigbåttilbudet i sommer

På et møte mellom AtB, pendlerforeningen, Bjugn kommune og Ørland kommune ble det presentert forslag til dramatiske kutt i hurtigbåttilbudet til sommeren. Avgangene som AtB forslår å kutte i perioden 1.6-31.8 er:

 • Kystekspressens avgang fra Trondheim 12:15 og fra Kristiansund 12:00
 • Sularuta

Kutt i Kystekspressens rute vil medføre noe ulempe for pendlere til Trondheim siden muligheten for å reise hjem midt på dagen blir borte. Kuttene er en dramatisk reduksjon i tilbudet for de som pendler til Brekstad siden avgangen 14:30 fra Brekstad mot Trondheim blir fjernet. Dette er en mye brukt avgang, spesielt om sommeren da mange ønsker å være hjemme til normal tid. Også pendlere til Hysnes helsefort blir påvirket siden de ofte benytter denne avgangen for å komme hjem til Trondheim.

Avgangen fra Brekstad 14:30 har normalt mer enn 100 passasjerer. Det er ikke uvanlig at båten er nesten full med 275 passasjerer, de fleste påstigende på Brekstad. Pendlerbåten med avgang 15:55 fra Brekstad vil ikke ha mulighet for å ta den økte trafikken. I praksis vil det bli umulig for soldater å reise hjem på permisjon fra Ørland etter 11:20 på fredager.

Bakgrunnen for kuttene er det store behovet for kostnadsreduksjon til kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag. For hurtigbåt skal kostnadene reduseres med 4 millioner i 2014, sannsynligvis mer i 2015. Ytterligere tiltak som økte takster skal vurderes. Tilskuddsbehovet til hurtigbåt økte med over 30 millioner i forbindelse med det nye rutetilbudet etter 2014. Pengene er benyttet til nye miljøvennlige båter, endrede ruter i øyrekka, nye ruter og nytt anløpssted på Fillan, og i noen grad på nye ruter på formiddagen og kvelden til Brekstad. I rushtiden er det ingen nye avganger og reisetiden er 60-65 minutt. Lovnaden om tilrettelegging for pendling med reisetid på 45-50 minutt og flere avganger er definitivt ikke oppfylt. Selv med små forbedringene på ruta Trondheim – Brekstad, har en i prosessen fra de første anbudsdokumentene ble lagt ut, gjort en rekke endringer som ar medført færre avganger, mer ukurante avgangstidspunkt og lenger reisetid. Det var store forventninger til at det endelig skulle bli et tilfredsstillende pendlertilbud mellom Trondheim og Brekstad, men disse ble langt i fra oppfylt. Flere pendlere har uttrykt at de føler seg lurt. Kuttet i sommerruten kommer på toppen av dette.

En stor utfordring er at hurtigbåten starter på Fillan i stedet for Brekstad om morgenen. Dette er svært kostnadskrevende. Allerede har pendlerne fra Ørland fått merke kansellering av avganger og redusert produktiv tid på båten på grunn av dette. I januar og februar var det tilsammen 140 passasjerer på avgangene fra Fillan. Snittet ligger i mars under 3 passasjerer/avgang. Tilskuddsbehovet er over 2000 kroner/passasjer fra Fillan og CO2 utslippet/passasjer tilsvarer over 15 personbiler fra Hitra til Trondheim. Passasjertallene for Brekstad ligger til sammenligning mellom 50 og 80 på morgenavgangen. Nå ser vi resultatet av denne svært kostnadskrevende prioriteringen fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og AtB: kutt i avganger med mer enn 100 passasjerer og rasering av pendlertilbudet til Brekstad. Pendlerforeningen vil sammen med Ørland kommune jobbe for at forslaget om kutt i denne gjennomgående ruten ikke blir iverksatt.

reisende trh_2
Passasjerer med 14:30 avgangen fra Brekstad 3.4.2014. Disse får ikke tilbud i sommer blant annet på grunn av kostnadsøkning i forbindelse med nye ruter til Fillan.

Posted in Aktuelle saker, Foreningen | Tagged | Kommentarer av

Terningen satt inn i ordinær rute

Klokka 12:15 2.4.2014 ble Terningen satt i ordinær rutedrift. I følge produsenten Brødrene Aa skal drivstofforbruk og klimautslipp være halvert i forhold til Ladejarl som den skal erstatte. Foreløpig ser det ut til at Terningen holder den farten som er forventet.

I Trondheimsfjorden vil det foreløpig kun være avgangen fra Brekstad 10:30 til Trondheim og avgang 12:15 fra Trondheim der Terningen vil bli benyttet. Dette fordi det er de eneste direkterutene og mangler ved kaiene på Hysnes og Lensvika medfører at Terningen ikke kan benyttes på «pendlerrutene» i Trondheimsfjorden.

SONY DSC

SONY DSC
Terningen ved kai på Ørland

 

Posted in Aktuelle saker | Tagged | Kommentarer av

Busser til/fra hurtigbåt stopper ikke lenger i Munkegata

Fra og med 31.3.2014 vil busser til og fra  Trondheim sentralstasjon og Pirbadet ikke betjene holdeplassene i Munkegata. Dette melder AtB på sine sider. Nytt kart finner du her. Tidligere har disse rutene betjene holdeplassene M1 og M4, men dette er det nå slutt på. Rutene som ikke lenger vil stoppe i Munkegata er: 11, 19, 44, 46, 47, 48, 54, 55, 60 og 75.,

Posted in Aktuelle saker, Trafikkmeldinger | Tagged | Kommentarer av

Passasjer skadet i Trondheim da hurtigbåt kjørte inn i kaia

Adressa og NRK melder at en passasjer ble skadet da hurtigbåten Agdenes på tur fra Vanvikan kjørte inn i kaia i Trondheim. Dette er den andre ulykken på litt over en uke i Trondheim. Mandag 17.3 knustes et vindu på hurtigbåten mot kaikanten da Trondheimsfjord II skulle legge til i Trondheim (se bilde under).

Også tidligere i år har det vært flere hendelser i forbindelse med kaier. Mandag 10.3 ble en trepåle på kaia på Brekstad knekt da Ladejarl traff kaia for hardt. Dette kommer i tillegg til skader på kaianlegg i Lensvik og Vanvikan på grunn av dårlig vær i januar. Kaia på Lensvik ble så ødelagt at fra cirka 1.april vil en av de gamle flytebryggene i Trondheim slepes til Lensvika og legges på utsiden av det eksisterende kaianlegget.

Uhell av denne typen er heller ikke uvanlig i andre deler av landet. I desember var det to lignende uhell. I Rogaland kjørte en hurtigbåt inn i kaia på Skjøvik. I Møre og Romsdal ble 3 personer sendt til legevakt etter at en hurtigbåt kjørte inn i kaia på Hareid. I Troms ble hurtigbåten skadet da den 11.3.2014 den kolliderte med kaia i Tromsø.

trh_fj_2_skade
Trondheimsfjord II ble skadet ved samme kai som dagens uhell

 

Posted in Aktuelle saker | Tagged | Kommentarer av

Oppgradering av Trondheimsfjord I

Den oppgraderte Trondheimsfjord I har vært benyttet i rute mellom Trondheim og Brekstad i over 1 måned. Den har fått ny motor, vannjet, forlenget i akterenden, endret noe i baugen og tilrettelagt for bauganløp..

Oppdateringen har bestått i:

Trondheimsfjord II Trondhemsfjord I
Lengde 24,5 meter 27 meter
Motor To motorer på 749 kW To motorer 1080 kW
(2 x MTU 12V 2000 M72 for vannjet drift)
Fremdrift Vridbare propellere 4 – bladet Vannjet

Foreløpige erfaringer er postitive i forhold til fart, støy og vibrasjoner. Klimaanlegg og eksoslukt har tidligere vært en utfordringer. Dette vil bli satt på prøve når vi får fulle båter i varmt vær til sommeren og går over til bruk av bauganløp.

Trh_fj_2  trh_fj_1

Forskjell mellom Trondhheimsfjord I og II i akterenden.

SONY DSC

Posted in Aktuelle saker, Foreningen | Tagged | Kommentarer av

Trondheimsterminalen får serveringsautomat

Pendlerforeningen har vært kritisk til tilrettelegging for passasjerer på den nye hurtigbåtterminalen i Trondheim og har vært intervjuet både i Adressa og NRK om dette. Vi sendte de første høringsuttalelsene om den nye terminalen i 2006 og har prøvd å følge opp dette når vi har funnet ny informasjon. Det skulle ta nesten 8 år før den ble ferdig og vi ble svært skuffet da det ble uttalt at den nye terminalen kun var beregnet at passasjerer skulle være der i kort tid. Vi tok det som en selvfølge at en terminal skulle gjøre det mest mulig behagelig å vente på båtavgang. Terminalen er en flott bygning med stort potensiale, men passasjerer syntes ikke å være hovedfokus.

Den første lille forbedring er nå på plass i form av serveringsautomat. Vi regner med at innen kort tid skal informasjonen til passasjerer bli bedre. Videre er det sagt at det skal bli følgende forbedringer uten at vi vet når:

 • Bedre benker med bedre sittekomfort enn i dag.
 • Bedre uteareal mot brua til jernbanestasjonen samt park og gang- sykkelveg mot Ila.
 • Flytting av endeholdeplassen for buss nummer 19 nærmere hurtigbåtterminalen. Buss nummer 19 går gjennom St.Olavs hospital og det er viktig at de som skal dit får et bedre tilbud enn i dag.

servering

Posted in Aktuelle saker, Foreningen | Tagged | Kommentarer av

Informasjon fra AtB

Fra 1. januar 2014 overtar AtB ansvaret for båt i Sør-Trøndelag, og vår operatør er FosenNamsos Sjø. Sammen vil vi gjøre vårt beste for at du skal få en fin sjøreise fra A til B.

Nye rutetabeller fra 2. januar

Alle båtruter vil få eget rutenummer.

Ruteinformasjon finner du her:

 • i ruteheftet for region i Sør-Trøndelag (tilgjengelig om bord i buss og på skysstasjoner/kundesenter)
 • minitabeller om bord i båt
 • AtBs reiseplanlegger på app, atb.no og ruteopplysning 177/02820

QR-kode på alle ruter

Alle ruter har QR-kode som gjør at du enkelt kan lagre ruteinformasjon direkte på din smart-telefon. Når du har fått opp rutetabellen på telefonskjermen lagrer du som bokmerke eller direkte på skjermen. Da har du alltid rutene lett tilgjengelig.

Informasjon på atb.no og sosiale medier

For å holde deg oppdatert med informasjon knyttet til det å reise kollektivt anbefaler vi å følge med på atb.no. Der finner du oppdatert driftsinformasjon og ruteinformasjon. Vi anbefaler å laste ned både vår reiseplanlegger-app og m.atb.no på telefonen.

Driftsinformasjon:

Ny hurtigbåtterminal i Trondheim

Onsdag 1. januar vil den nye hurtigbåtterminalen i Trondheim bli tatt i bruk.

Følgende kaier betjener de ulike rutene:

 • Kai 1A – Rute 810 Trondheim – Vanvikan
 • Kai 1C – Rute 800 Trondheim – Kristiansund
 • Kai 2A – Rute 800 Trondheim – Brekstad

Nye priser

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt takstendring for hele fylket fra og med 2. januar.
 • For båt betyr det ny takstmodell i tillegg til 3,2 % økning. Nye priser fra 2. januar finner du her.
 • Gjennomgående billett vil bli gjeninnført.
 • Overgang til buss vil fungere som i dag.

T-Kort

Reglene for bruk av t:kort vil være lik for all kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag fra januar. Dette betyr blant annet periodeproduktet er upersonlig, og hvem som helst kan reise med kortet så lenge de oppfyller kravene i forhold til kundekategori.Vi vil heller ikke ha krav om bilde på periodekortene. De av våre kunder som allerede har dette behøver IKKE bytte t:kort. Det som er viktig er at alle registrerer sine t:kort i vår database slik at de lett kan sperres og refunderes dersom de mister kortene. Dette får kundene informasjon om ved kjøp.

Refusjon

Refusjon kan gjennomføres ved følgende punkter:

 • Ved sykdom
 • Ved dødsfall
 • Ved flytting
 • Ved endring i reisemønster grunnet jobb
 • Ved feil ved kjøp

(Pendlerforeningen vil jobbe med mulighet for refusjon ved midlertidig endring i reisemønster grunnet jobb som for eksempel utenlandsopphold eller militær treningsaktivitet)

Reisegaranti/reservebåter

AtB vil komme med nærmere informasjon om reisegaranti og informasjon om rutiner ved kansellering på grunn av værforhold, tekniske problem eller andre forhold.

 

Posted in Aktuelle saker, Foreningen | Tagged | Kommentarer av

Prisøkning på 130 kroner for 30 dagers periodekort

Neste år går prisen for et 30 dagers periodekort opp med 135 kroner på strekningen Brekstad – Trondheim. Ny pris for 30 dagers periode mellom Trondheim og Brekstad blir 3065 kr/30 dager. Alle priser for hurtigbåt fra 2014 finnes nå på AtB sine hjemmesider.

Dette betyr at STFK og AtB ikke har vært villig å se på de svært høye pendlerkostnadene på Trondheimsfjorden. Ikke bare økte man reisetidene i 2007/2008 med 5-10 minutt, men en har også økt prisene siden 2008 med 34%. I nytt ruteopplegg får vi nå tilbake gamle reisetider på 60 minutt, men prisene for pendlere med hurtigbåt har en ikke gjort noe med. Utviklingen på pris for buss har vært helt annerledes som tabellen under viser:

Strekning Pris 30 dager 2008 Pris 30 dager 2014 Prisendring
Trondheim–Brekstad 2290 kr 3065 kr +34%
Stor Trondheim 740 kr 620 kr -16%
Trondheim-Orkanger 1525 kr (2009) 1020 -33%

Som pendlerforening er vi svært skuffet over det nye ruteopplegget og prisene. Pendlere vil få noen fordeler og noen ulemper med nytt ruteopplegg. Totalt sett vil pendlere i Trondheimsfjorden ikke få noen forbedring i forhold til ruteopplegget vi hadde i 2008, bare et svært mye dyrere tilbud. Vi mener at målet i nytt anbud om bedre pendlertilbud mellom Brekstad og Trondheim overhode ikke er nådd. Siden STFK/AtB har fått økt sine kostnader med over 30 millioner til hurtigbåt ved prioritering av andre grupper, frykter vi at det også fremover vil bli vanskelig å få gjennom forbedringer for pendlere i Trondheimsfjorden. Vi har nylig sendt brev til kommunene Rissa, Agdenes og Ørland i håp om at de øker sin innsats for pendlere i Trondheimsfjorden.

Posted in Aktuelle saker, Foreningen | Tagged | Kommentarer av

Nye ruter i 2014

Her er de nye rutene med hurtigbåt mellom Trondheim og Brekstad. Nye offisielle rutetider for Kystekspressen finnes hos AtB.

rute_2014

Posted in Aktuelle saker, Foreningen | Tagged | Kommentarer av