Møte mellom pendlerforeingen og FosenNamsos sjø

Det har i dag vært gjennomført møte mellom pendlerforeningen og FosenNamsos sjø. Møtet var oppstarten til en dialog mellom pendlerforeningen og selskapet, og FNS stilte seg svært positive til vårt initiativ.

Teknisk sjef holdt en ærlig og god brief om situasjonen i selskapet, og hvilke utfordringer de har og har hatt – spesielt nå i høst. FNS beklaget forholdene, og informerte så videre om at de legger alle kluter til for å ha båtene på rute.

Trondheimsfjord I og II har hatt noen tekniske svakheter, men dette har blitt identifisert og feilrettet. M/S Agdenes er nå ferdig oppgradert med nye motorer, og er gripbar reserve.

Når det gjelder rutetider, var daglig leder meget interessert i å lytte på pendlerforeningen. Spesielt hva angår avgang 0630 fra Trondheim-Brekstad, hvor det er et ønske om å justere denne, slik at ansatte på ØHF har muligheten til å rekke jobb til normal arbeidstid 0730. Farten kan dessverre ikke gjøres noe med grunnet slitasje på motorer og vedlikeholdsprogram. Derimot kan det være et forslag å endre avgang fra 0630 til 0615. Videre frontet pendlerforeningen muligheter for alternativ transport hvis båten ikke er i rute eller kansellert, spesielt fra Hysnes.

Det var også et ønske fra pendlerforeningen å se på muligheten for en ekstra rute Trondheim-Brekstad på fredager, med avgang Trondheim tentativt kl 12, med retur fra Brekstad 1315. Dette gjelder spesielt et behov for mange pendlere som må rekke ettermiddagsfly fra Værnes. Vernepliktige rekker også da togforbindelsen til Oslo.

På Brattøra er det planlagt nye anløp for hurtigbåt, og det skal bygges en gangbro som går rett fra «Sintef-bygget» (v/Rockheim) og over til Sentralstasjonen. Gangtiden til Søndre gt og Sentralstasjonen vil da kun være 2-3 minutter. Det er i denne sammenhengen også et mål å få flere busser innom Sentralstasjonen, noe som vil lette på kollektiv-mulighetene i Trondheim.

Buss 46 har nå midlertidig holdeplass v/ Rema 1000, et stykke unna pirterminalen. Dette er uheldig, og FNS har ikke blitt verken involvert eller informert om denne midlertidige endringen. De har heller ikke hatt påvirkningskraft på Team-Trafikk hva angår korrespondanse mellom hurtigbåt og buss. Dette må pendlerforeningen eventuelt gå i dialog med Team-Trafikk om.

Generelt var møtet i seg selv både informerende, oppklarende og positivt. Vi har opprettet en god dialog med FNS, og de er svært interessert til å lytte på oss. De har i tillegg blitt klar over en rekke forhold de ikke var klar over (forhold som medlemmene i pendlerforeningen har gitt innspill på). De skal undersøke en hel rekke punkter som vi venter tilbakemelding på. Her inkluderes også dagens t-kort løsning og reisekonto-muligheter, samt bedre forhold om bord i båtene (klima, varme, komfort)

 

This entry was posted in Foreningen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.