Ekstra kapasitet i Kystekspressens rute fra Brekstad kl. 1430 og fra trondheim kl. 1630

Kystekspressen informerer om ekstra kapasitet (Agdenes)fredag 15.april ved avg. Brekstad kl. 1430 til Trondheim, og avg. fra Trondheim kl. 1630.

Pendlerforeningen ser meget positivt på at Kystekspressen utnytter reservebåten på en dag vi kan forvente kapasitetsproblemer på grunn av stor trafikk. Dette var en meget god melding å få da det var knyttet en del usikkerhet til denne avgangen.

This entry was posted in Trafikkmeldinger. Bookmark the permalink.

Comments are closed.