Oppfølgingsmøte med AtB

Vi har i dag hatt et nytt møte med AtB angående anbudsrunden frem mot ny konsesjon fra 1.1.2014.

This entry was posted in Foreningen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.