Hurtigbåtene er fylkeskommunens ansvar

I dagens AVISA NORDLAND både på nett og papiravis, stilles det spørsmål om pendlerkostnadene ved valg av Ørland som hovedflybase. Det refereres både til en pressemelding fra sittende og påtroppende ordfører i Bodø, samt uttalelse fra leder i Team Bodø. Trondheimsfjord pendlerforening jobber tett opp mot flere aktører vedrørende pendlertilbudet. Dette arbeidet er uavhengig av Ørland hovedflystasjon. Kostnadene med hurtigbåter og annet kollektivtilbud er fylkeskommunens ansvar, og vil derfor ikke være en del av utgifter som hører med i kampflybaseprosjektet. Vi har i dag vært i kontakt med nestleder i Samferdselskomiteen i fylkeskommunen, Torhild Aarbergsbotten. Hun har bekreftet dette og uttaler til pendlerforeningen:
Fylkeskommunen planlegger flere ruteavganger og med raskere båter, når neste anbudsperiode trår i kraft fra 2014. Et trygt og forutsigbart hurtigbåttilbud som gjør reisetiden mellom Ørland og Trondheim kortere enn hva du bruker for å sitte i bilkø fra Tiller til Midtbyen, er et viktig grep for at Ørland blir enda tettere knyttet til Trondheim. Ørland er en del av bo- og arbeidsmarkedet til Trondheimsregionen, som er ansett til å være en av de mest attraktive regioner i landet for tiden. Kritikken som reises mot Ørland som bo- og arbeidssted, må derfor komme mot bedre vitende. Det er i alle tilfeller ikke kommunikasjonene til og fra jobb, som skal være problemet.

Pendlerforeningen har en rekke medlemmer som enten har jobbet ved Ørland hovedflystasjon og nå pendler til Trondheim og medlemmer som tidligere jobbet i Trondheim og nå pendler til Ørland. Vi har mye kunnskap om både det felles arbeidsmarkedet mellom Ørland og Trondheim og det å pendle på Trondheimsfjorden. Som tidligere oppfordrer vi de som er ute etter fakta vedrørende pendling mellom Ørland og Trondheim å kontakte foreningen:  leder@tfpendler.com

This entry was posted in Aktuelle saker, Foreningen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.