Ørland hovedflystasjon og pendling

Det har vært en del spekulasjoner vedrørende plassering av nye kampfly og nærheten til alternativt arbeidsmarkeder. Basert på de siste ryktene i media fra blant annet Avisa Nordland 30.9.2011, samt Adressa og VG 1.10.2011 ser det ut til at Ørland er mer aktuell enn noen gang som fremtidig hovedbase for nye kampfly. Trondheimsfjord pendlerforening har som utgangspunkt at det allerede i dag er et felles arbeidsmarked mellom Ørland og Trondheim. Også Bjugn, Rissa og Agnes er en del av dette arbeidsmarkedet. I dag benytter rundt 150 personer hurtigbåten for å reise til/fra jobb og utdanning mellom disse kommunene. Potensialet er enda større dersom politikerne oppfyller sine løfter om et enda bedre tilbud fra 2014.

Pendlerforeningen har i dag rundt 70 medlemmer. Disse reiser blant annet til:

  • Jobber/studier ved NTNU, HINT, videregående skole eller andre utdanningsinstitusjoner
  • Jobber i private bedrifter som hovedkontorene for Fokus bank, Sparebanken 1 SMN, SINTEF og Reinertsen
  • Jobber ved store offentlige arbeidsplasser som St. Olav eller Ørland hovedflystasjon

Ønsker du mer informasjon om pendling mellom Brekestad og Trondheim eller kontakt med personer som i dag pendler med hurtigbåten kan pendlerforeningen hjelpe med dette. Send e-post til: leder@tfpendler.com

This entry was posted in Aktuelle saker. Bookmark the permalink.

Comments are closed.