Hurtigbåttilbud fra 2014

Prinsippene for rutetilbudet etter 2014 blir nå utarbeidet i fylkeskommunen. Som en del av denne prosessen har vi sendt inn en høringsuttalelse. Vi jobber for at transport mellom Trondheim og Brekstad skal bringes opp på et nivå tilsvarende satsing på transport ellers i fylket. Dette betyr at fergeruta Brekstad-Valset må bringes opp på et normalnivå og ikke minst at hurtigbåttilbudet må styrkes kraftig. Blant minimumskravene til hurtigbåt er:

 • Antall avganger hverdager:
  • 3 avganger i rush om morgen og ettermiddag hver veg (Dette tilsvarer timesavganger. )
  • Første båt ankommer Trondheim/Brekstad senest 07:25
  • 1 – 2 avgang på dagen og 2 – 3 avganger på kvelden
  • Totalt 9-11 avganger hver veg
 • Antall avganger helg:
  • 4-5 avganger hver veg på lørdag
  • 4-5 avganger hver veg på søndag
 • Reisetid på cirka 50 min

I tillegg krever vi at prisen på billetter settes på samme nivå som annen kollektivtrafikk i fylket, det vil si cirka 100 kroner for enkeltbillett og 1000 kroner for et månedskort.

Hele høringsuttalelsen kan lasts ned herfra. Bakgrunnen for arbeidet kan hentes fra fylkestinget 21.6.2011.

Oppdatert 3.11.2011: Vi har nå også laget en sammenligning av ferga Brekstad-Valset med andre fergestrekninger. Sammenligningen av fergestrekninger viser blant annet at av 16 større fergestrekninger i Midt-Norge er Brekstad – Valset den klart minst prioriterte strekningen, men har den største trafikkøkningen.

This entry was posted in Aktuelle saker, Foreningen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.