Mulig stenging av Fv 710 neste sommer

De første planene for utbedringer av Fv 710 i forbindelse med Fosenvegene ble presentert i avisa Sør-Trøndelag på 11.11.2011 og delvis på nett. Planene kan medføre stenging av Fv 710 mellom Lensvik og Selva i to måneder sommeren 2012. Det vurderes også at hurtigbåten har et ekstra anløp av Selva på strekningen mellom Brekstad og Trondheim. Dersom Fv 710 stenges, vil en ikke kunne benytte ferga Brekstad-Valset for transport fra Ørland/Bjugn til Trondheim eller sørover. Det betyr at trafikk som normalt går via ferga Brekstad-Valset må gå via ferga Flakk-Rørvik. Denne fergestrekningen vil dermed få en 25% trafikkøkning i løpet av disse to månedene som vil komme på toppen av vanlig stor sommertrafikk.

Delprosjektet Fv 710 inngår i prosjektet Fosenvegene og finansieres hovedsakelig gjennom bompenger på de to fergestrekningene Brekstad-Valset og Flakk-Rørvik samt på Krinsvatnet på Fosen. Delprosjektet Fv 710 har har følgende utbedring presentert i prioritert rekkefølge (kun tre utbedringer vil bli gjennomført i denne omgangen):

 1. Gang-/sykkelvei fra Lensvik skole til Fv 712 Melandkrysset
 2. Gang-/sykkelvei Indergårdsvegen til Industrivegen
 3. Bonvika- Alvikstigen-Kibnebelva
 4. Kallursdalsbekken
 5. Selvneset
 6. Størdalsbugen – Svartviken-Åremen
 7. Tennelselva
 8. Oldervika
 9. Vikamoen
 10. Krekbergneset – Grønningen
 11. Sving før Skrea

Fosenvegene har generell informasjon og vegvesenet har noe mer detaljert informasjon inkludert reguleringsplaner.

This entry was posted in Aktuelle saker. Bookmark the permalink.

Comments are closed.