Sanntidssystem nå også for p-hus i Trondheim

Trondheim har hatt sanntidssystem for buss i snart et år som viser når neste buss kommer. Nå har også Trondheim parkering innført sanntidssystem for sine større p-hus som viser antall ledige parkeringsplasser.

For å benytte sanntidssystem for p-hus:
Gå inn på nettsiden ledigp.no på mobilen. Her får du oversikt over antall ledige plasser i alle byens større parkeringshus. For reisende som skal ta hurtigbåt fra Trondheim er det mest aktuelle parkeringshuset Pirbadet.

For å bruke sanntidssystem for buss:
Sanntidssystemet har skjermer på enkelte bussholdeplasser. En kan også sende tekstmelding eller bruke egen app på Iphone. Tekstmelding sendes til st + holdeplassnummer til 2027. F.eks sendes st 0017 til 2027 for holdeplassen Søndre gate 23 (busser mot Piren). IPhone appen Bussøyet og Bartebuss som er gratis fungerer, mens appen Busstider til 7 kroner ikke er oppdatert og foreløpig ikke fungerer. På Android finnes appene Bussdroid, BusBuddy, Bartebuss og Alf’s ByBuss Trondheim.

This entry was posted in Aktuelle saker. Bookmark the permalink.

Comments are closed.