Positive føringer fra fylkestinget vedrørende hurtigbåt fra 1.1.2014

Trondheimsfjord Pendlerforening har i forbindelse med ny anbudsperiode fra 1.1.2014 jobbet for at Ørland og Bjugn skal bli en del av det felles bo- og arbeidsmarkedet med Trondheim. Dette vil ha stor nytte for utviklingen i regionen Ørland og Bjugn og det er viktig i forhold til valg av ny kampflybasen. I tillegg vil dette gi muligheten til minimum å opprettholde dagens tilbud til Hysnes og Lensvika.

Vi har gjennomført flere møter med politikerne i denne forbindelse:

 • Møte med ordførere, varaordførere og andre politikere, fra Ørland, Bjugn, Agdenes og Rissa samt representanter for AtB og ØHF på Ørland 1.12.2011
 • Møte med medlemmer fra partiene AP og KRF i samferdselskomitéen i Sør-Trøndelag fylkeskommune 12.12.2011
 • Deputasjon før fylkestinget 13.12.2011 der vi la frem vår argumentasjon for alle gruppelederne og varaordføreren

Fylkestinget vedtok 14.12.2014 å gi AtB oppdraget om kjøp av hurtigbåttjenester på strekningene i Trondheimsfjorden og til Kristiansund inkludert Øyrekken med idriftsettelse innen 1. januar 2014. Som overordnede krav i dette arbeidet ble det vedtatt at i forbindelse med utvikling av Ørland Hovedflystasjon må det legges til rette for et større bo- og arbeidsmarked rundt Ørland/Bjugn. Det står videre i vedtaket at det derfor må utvikles et konkurransedyktig pendlertilbud med hyppigere frekvens og kortere reisetid til og fra Trondheim. Pendlerforeningen har hele tiden hevdet at behovet er til stedet uavhengig av ØHF, men i det store og hele er vi fornøyd med disse føringene.

Samtidig kan det se ut til å være en konflikt med hensyn til at dagens økonomiske rammer skal legges til grunn. På direkte spørsmål fra fylkesrådmannen svarte fylkesordføreren at dersom ikke konkurranseutsettingen medførte tilstrekkelig effektivisering ville dette bli en sak for fylkesutvalget og at dette var en av grunnene til at saken skulle tilbake til politisk behandling i fylkesutvalget før utsendelse av tilbudsgrunnlag/anbudspapirer. Se også video fra fylkestinget.

For at Ørland og Bjugn skal bli en del av det felles bo- og arbeidsmarkedet med Trondheim har pendlerforeningen satt en del krav for å oppnå tilstrekkelig stabilitet, frekvens og reisetid på hurtigbåten. Kravene er basert på basert på moderat kostnadsendringer ved riktige prioriteringer og bruk av dagnes antall båter. Disse kravene vil vi fokusere på fremover:

 • Frekvens hverdager:
   • 3 avganger i rush om morgen og ettermiddag hver veg (Dette tilsvarer timesavganger)
   • Første båt ankommer Trondheim/Brekstad senest 07:20
   • 2 avgang på dagen og 2 – 3 avganger på kvelden
   • Totalt 10-11 avganger hver veg
 • Frekvens helg:
   • 4-5 avganger hver veg på lørdag
   • 4-5 avganger hver veg på søndag
 • Reisetid på cirka 50 min
 • Dersom det oppstår konflikter i bruk av båter som f.eks ønske om å bruke hurtigbåtene mer på strekningen Ørland – Sandstad, skal strekningen Trondheim – Brekstad prioriteres.
 • Båter som kan oppnå reisetiden på 80% av maks motoreffekt
 • Tilgjengelig kapasitet for passasjerer som reiser Trondheim – Brekstad skal på alle avganger være på mer enn 135 passasjerer/avgang (Dette tilsvarer kapasitet på Trondheimsfjordbåtene på pendlerbåter som kun går på strekningen Trondheim-Brekstad og 270 passasjerer på båter som skal brukes til gjennomgående ruter til Kristiansund)
 • Tilgjengelig reservebåt i minimum 90 % av tiden (Dette tilsvarer at 4 båter kan være på årlig vedlikehold til sammen 36 dager i året)
 • Feil på hurtigbåtene skal medføre mindre enn 1% innstillinger
 • Båter som må innstille mindre enn 2 dager i året på grunn av vær
 • God komfort og gode muligheter for å jobbe ombord
 • Internettilgang
 • Sanntidssystem som minimum inkluderer informasjon på epost og sms om innstilte båtavganger og store forsinkelser

Har du kommentarer eller andre innspill i forbindelse med disse kravene vil vi i pendlerforeningen gjerne høre disse. Send enten mail til leder@tfpendler.com eller kommenter kravene under.

This entry was posted in Aktuelle saker, Foreningen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.