Hurtigbåtskandalen i Troms

Hurtigbåtruta mellom Tromsø og Harstad har vært en fiasko etter at ny anbudsperiode trådde i kraft 1.1.2010. Nå går også fylkeskommunen inn for å kansellere kontrakten. Se blant annet innslag på Dagsrevyen 21 i går og Harstad Tidende. Kanselleringen av kontrakten kommer etter en to år med jevnlige problemer. Også Statens havarikommisjon for transport er kritisk i forhold til flere punkter i prosessen. En kan spesielt legge merke til at de i oppsummeringen i høringsutkastet til rapport også er sterkt kritisk til fylkeskommunen og skriver blant annet:

  • Anbudsutsettelsen hadde stor miljøfokus og sikkerhet var ikke nevnt.
  • Fylkeskommunen gjennomførte ikke risikovurdering av sjøtransporttjenesten.
  • Prosjektet var preget av tidspress. Dette skyldes særskilt at igangsettelse av prosjektet ble utsatt med 6 måneder på grunn av rettstvist på grunnlag av feil utslippstall. Prosjektfristen ble ikke forlenget tilsvarende og leveringsdatoen forble uendret.

Alle disse punktene har vi jobbet med i forhold til anbudsdokumenter og RTP utredning om hurtigbåt der vi mener at det tidlig i prosessen var for stort og ensidig fokus på miljø. Påstandene som tidligere er fremført er også til dels feil. Vi føler at vi i stor grad har fått flyttet fokus og at dette ikke lenger bare dreier seg om økonomi og miljø. I samtaler med AtB har vi også blitt beroliget med at også de har fulgt med på situasjonen med hurtigbåten i Troms og legger vekt på at en lignende situasjon skal skje i forbindelse med ny anbudsperiode for Kystekspressen. Vi ser også at Møre og Romsdal også hadde et annet fokus enn Troms i forbindelse med andre anbud på hurtigbåtsamband i fylket.

This entry was posted in Aktuelle saker. Bookmark the permalink.

Comments are closed.