Prisøkning for pendlere

1.1.2012 gikk prisen for periodekort på Kystekspressens rute mellom Trondheim og Kristiansund opp med 10%. I Sør-Trøndelag har dette betydning først og fremst for de som pendler på strekningen Trondheim-Brekstad og som benytter periodekort. På lengre strekninger er det ikke tilsvarende antall pendlere og dermed heller ikke bruk av periodekort. Pris for enkeltbillett har nå vært den samme siden 2010, mens periodekort får sin andre prisøkning. De som reiser Trondheim- Hitra/Frøya/Kristiansund har dermed ikke hatt prisøkning de siste årene, mens de som pendler på strekningen Brekstad-Trondheim nå har hatt en total prisøkning på 15% siden 2010.

Takstøkningen har vært lagt frem for Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal 20.12.2011. Det er referert til e-post datert 1.11.2011. Samme orientering kan en ikke finne for samferdselsutvalget i Sør-Trøndelag fylke.

Satsing på pendling med kollektiv har vært stor i Sør-Trøndelag i løpet av det siste året. Det er sterkt beklagelig at dette foreløpig ikke inkluderer hurtigbåt. 1.1.2011 ble sonen stor Trondheim opprettet. Dette medførte at svært mange fikk et betydelig billigere periodekort med buss i nærliggende områder rundt Trondheim. Periodekort for hurtigbåt ble samtidig satt opp med 5%. I oktober fikk resten av de som reiser med periodekort på buss i Sør-Trøndelag redusert sine priser med 40% og i november fikk også de som reiser med NSB lov å bruke samme periodekort som for buss i stor Trondheim. 1.1.2012 ble altså prisen på periodekort for hurtigbåt igjen økt. Mens felles bo- og arbeidsregioner i kommunene rundt Trondheim der en kan benytte buss har fått en betydelig forbedring, har en redusert kvaliteten på det felles bo- og arbeidsmarkedet mellom Ørland/Bjugn og Trondheim. Ikke bare betyr dette at tilbudet for eksisterende pendlere i Ørland/Bjugn blir dårligere, men også at de som vurderer å bo utenfor Trondheim og pendle inn til Trondheim velger å bosette seg i andre kommuner. Dette til tross for de entydige signalene hvor viktig hurtigbåttilbudet er som kom i Fylkestinget 13-14. desember 2011 og hvor viktig dette er for valg av ny kampflybase. Prisen for periodekort med hurtigbåt Trondheim-Brekstad er nå nærmere 3 ganger så høy som for tilsvarende distanser (50 km) og reisetider (1 time) fra Trondheim.

Reduserte priser på kollektiv i Sør-Trøndelag

Bildet over viser plakat på hurtigbåtterminalen på Brekstad. Reduserte priser omfatter ikke hurtigbåtene.

This entry was posted in Aktuelle saker. Bookmark the permalink.

Comments are closed.