Problemer med trafikken i Pinsen

Oppdatert 30.5.2011
I Pinsehelga har det vært store problem og forsinkelser for passasjerer med Kystekspressen og spesielt mellom Trondheim og Brekstad. En grunn er at Ladejarl fortsatt har redusert passasjerkapasitet, men selv med vanlig kapasitet ville det blitt problemer. På 16:30 avgang fra Trondheim på fredag var det kun en håndfull passasjerer som skulle til Brekstad som fikk være med. Normalt vil det være godt over hundre stykker med til Brekstad på denne avgangen. Det er rapport at det var meningen Agdenes skulle settes inn på ruten til Brekstad, men at man ikke fikk benyttet denne båten på grunn av tekniske problem. I stedet ble pendlerbåten benyttet når denne retrunerte fra Brekstad. Denne hadde avgang 17:15 fra Trondheim og hadde heller ikke tilstrekkelig kapasitet til å få med alle passasjerer og det ble henvist til hurtigbåt til Vannvikan og buss videre til Brekstad. Det er kommet klager på at også pendlere ble henvist til denne løsningen. Dette betyr at enkelte pendlere ikke kommer hjem fra arbeid før etter 20:00 på fredagen. Dette er uakseptabelt og denne typen usikkerhet er en viktig grunn til at svært mange pendlere fra Ørland har hjemmekontor på fredag eller tar en tidligere båt på fredag dersom de kan det. Når pendlere må utnytte fleksible jobbordninger og arbeidstider til det ytterste betyr det at rutetilbudet er for dårlig.

Det er også rapportert om at mange av de som skulle ta 14:30 avgangen fra Brekstad til Trondheim både på fredag og på mandag ble stående igjen på kaia.

Fra 1.6 – 26.8 vil kapasiteten i helger bli forbedret da reservebåten Agdenes vil bli brukt i sommerrute mellom Trondheim og Sula. Dette betyr at det vil gå to båter 16:30 på fredag og ekstra båt 11:30 på søndag fra Trondheim og ekstra båt lørdag 10:05 og søndag 18:15 fra Brekstad til Trondheim. Samtidig betyr dette at det ikke er tilgjengelig reservebåt i helgene. Vi har likevel håp om at en alternativ båt med større kapasitet skal prøves ut i Kystekspressens rute i sommer. Dette medfører forhåpentligvis at det fortsatt vil være tilgjengelig reservebåt.

Vi minner om at pendlere med periodekort normalt skal prioriteres ved kapasitetsproblem. Når det er så store problem som nå kan det likevel være usikkerhet om en får være med. Pendlerforeningen vil ta dette opp med ansvarlige for rutedrift.

This entry was posted in Trafikkmeldinger. Bookmark the permalink.

Comments are closed.