Positive føring for to-fergesamband Brekstad-Valset

6-7.juni behandlet Samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune overordnet kravspesifikasjon ferjeanbud – oppstart januar 2015. Fylkestinget vil behandle saken 20. juni. I saksframlegget har fylkesrådmannen i sin innstilling for sambandet Brekstad-Valset lagt følgende krav til grunn:

  • Sambandet skal trafikkeres av to ferger, dimensjonert for å ivareta en kvalitet som tilsvarer mindre en 100 tilfeller pr år med gjenstående biler. Det skal legges til grunn en årlig vekst i trafikkmengde.
  • Åpningstiden skal følge veileder i regional transportplan og være minimum 17 timer. Sambandet skal ha beredskap utenfor åpningstiden.
  • Sambandet skal gå med halvtimes frekvens morgen og kveld, samt i sesongbelastede perioder.
  • Krav til reservemateriell ivaretas ved at det er to ferger i sambandet.

ehovet for to ferger på strekningen er der allerede i dag og utnyttelsesgraden er en av de største i landet. Det hadde derfor vært en fordel om dette ble innført før 2015. Det hadde også vært en fordel om det var et krav til reserveferge, spesielt da en kan frykte at ferge nummer 2 vil være reserve også for flere samband. Det er av stor betydning at en er sikker på at fergene går når de skal og ikke må kontrollere fergemeldinger hver gang en skal reise.

Pendlerforeningen har også gjort en egen vurdering av forslaget og grunnlagsdokumentet som en kan finne her.

This entry was posted in Aktuelle saker. Bookmark the permalink.

Comments are closed.