Revidert ruteplan fortsatt ikke god nok

På bakgrunn av stor misnøye med ruteforslaget til nytt hurtigbåttilbud fra 2014 ble dette tatt opp i fylkesutvalget 19.6.2012. I anbudsdokumentene er det kommet en revidert ruteplan. I denne reviderte ruteplanen er de viktigste endringene: Alle hurtigbåter skal kunne oppnå en reisetid på 50 minutt mellom Trondheim og Brekstad og det skal være mulig, som i dag, å pendle på strekningen fra Rissa til Brekstad og Lensvik til Trondheim. I tillegg ser vi at antall avganger mellom Trondheim og Brekstad er redusert i forhold til tidligere forslag siden avgang 18:45 fra Trondheim på fredager nå er fjernet helt, mens den tidligere var satt opp på fredager utenom sommeren. Vi ser det vi har hevdet hele tiden at vi ikke kan styrke pendlertilbudet mellom Trondheim og Brekstad ved å fjerne pendlertilbud på andre delstrekninger. Styrkingen må komme ved ekstra ruter som kan gå dirkete mellom Trondheim og Brekstad.

Pendlerforeningen har fortsatt en rekke ankepunkter mot dette ruteforslaget, slik vi hadde mot det første ruteforslaget som ble lagt ut. Blant ankepunktene vi har er:

  • I antall nye ruter er det tatt mer hensyn til langdistanseturer og fritidsruter enn pendlertilbudet. På hverdager er det kun en ny avgang til Brekstad fra Trondheim, mens det for eksempel er 2 nye for Fillan. Det samme ser vi for 18:45 avgangen fra Trondheim til Brekstad på fredag som er fjernet for å benytte pendlerbåten i et eget tilbud til Sula om sommeren. Det er flott at det er flere avganger mellom Trondheim og Brekstad på lørdager, men dette er også først og fremst for å forbedre fritidsreiser og ikke pendlertilbudet.
  • Ingen økning i antall avganger i rushperioder. Kort reisetid med hurtigbåt er viktig både for å redusere selve reisetiden, men også for å muliggjøre flere avganger med det samme antallet båter.
  • Soldatruta spesialtilpasset soldater som kommer fra perm på søndag kveld er fjernet.
  • Rutetider i forhold til Ørland hovedflystasjon kan optimeres mer om morgenen med ankomst hurtigbåt 07:20.

Konkret bør det gjøres følgende tiltak:

  1. Pendlerbåten må benyttes mer og nye direkteruter mellom Brekstad og Trondheim må opprettes.
  2. En bør vurdere å benytte den gjennomgående hurtigbåten mer på strekningen Trondheim – Brekstad i rushperioder. Dette er fult mulig samtidig som en opprettholder 3 gjennomgående ruter mellom Trondheim og Kristiansund.
  3. Vurdere flere pendlerbåter. Antall båter i den nye anbudsrunden er faktisk lavere enn i dag da det i dagens rutetilbud benyttes en ekstra båt i sommerruter til Sula.
This entry was posted in Aktuelle saker, Foreningen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.