Bruk av Agdenes ved tekniske problemer på pendlerbåtene

Pendlerforeningen har vært i kontakt med Kystekspressen etter siste kansellering pga tekniske problemer. Et av temaene er hvorfor ikke Agdenes benyttes når den ligger ved siden av Trondheimsfjordbåtene i Trondheim. Kystekspressen har oppgitt at årsaken knytter seg til at det er ulik bemanning som kreves på Trondheimsfjordbåtene og reservefartøyet Agdenes. Dette gjelder både antall og kvalifikasjonskrav. Når Agdenes skal settes inn må det derfor være en viss responstid for å kalle inn ekstra mannskap. Normalt vil det derfor bli raskere med den alternative transporten som settes opp.

This entry was posted in Aktuelle saker. Bookmark the permalink.

Comments are closed.