Anbudsrunde 2014

Oppdatert 24.11.2012
21. november 20012 ble det offentligjort at Boreal vant anbudet på nye hurtigbåter i forbindelse med det nye hurtigbåtanbudet som starter 1.1.2014. Pendlerforeningen har på langt nær vært fornøyd med de forslag til ruteopplegg som har vært beskrevet i anbudsdokumentene og heller ikke med den ekstra avgangen som er blitt lagt til i forbindelse med anbudstildelingen. Forbedringen i etterkant består i en ny avgang klokka 09:00 fra Trondheim og retur 10:10 fra Brekstad. Returen er 10 minutter før gjennomgående båt. Vi har krevd ekstra avganger i rush, og ekstra avganger rundt 19:00 fra Trondheim og rundt 12:00 fra Brekstad. På denne måten kan en få timesavganger i rush og to timer mellom avganger utenom rush.

Under er vist ruteforslag som ligger til grunn i anbud samt ekstra rute om morgenen. Vi har også lagt ut en komplett oversikt over ruteforslaget i anbudet her og det en grafisk fremstilling av anbudet for fredag her. (legg merke til at fredag er ekstra båt fra Trondheim flyttet frem fra 18:45 til 16:50, 20 minutt etter orinær avgang.)

 

 

En kan legge merke til at forslag 2 har mindre bruk av stor båt, den brukes over et kortere tidsrom og den har overnatting i Trondheim. Dette vil derfor være kostnadsbesparende og mer klimavennlig. Samtidig er dette forslaget mer værutsatt fordi det er lagt som en førende premiss at morgenavgangen nå skal starte fra Hitra om morgenen.

Pendlerforeningen er opptatt at en skal gjøre både økonomiske gode valg og klimavennlige valg. Her er det fortsatt noe å gå på når det gjelder anbudet. Mens en på hverdager har en ny avgang mellom Trondheim og Brekstad har en tre nye avganger på lørdag. Dette er viktig, men en trenger ikke å benytte de største båtene til disse nye avgangene. Styrking av pendlertilbudet er avhengig av den totale økonomiske kostnaden til hurtigbåt ikke blir for stor og at en gjør de riktige prioriteringene. En må derfor vurdere merkostnader både ved å bruke stor båt lørdag mellom Trondheim og Brekstad og de ekstraavgangen har lagt til grunn til Hitra og bruk av stor båt på en av disse avgangene.

This entry was posted in Aktuelle saker, Foreningen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.