Planer for ny terminal

Planene og tegninger for ny hurtigbåtterminal i Trondheim er nå lagt ut på Sør-Trøndelag fylkeskommune sine hjemmesider og presentert i Adressa. Planene ser ut til å ha et godt potensial for gode løsninger. Pendlerforeningen har vært opptatt av at det må lages gode funksjonelle løsninger. Blant annet er det viktig med sittekomfort når en skal vente 1-2 timer på hurtigbåten. På de planene som foreligger kommer det ikke frem at dette er vektlagt. Vi har også vært opptatt av at det må legges til rette for at sykkel skal kunne bringes til og fra hurtigbåten og at overgang til buss og tog skal være rask og enkel. Muligheten for å jobbe på terminalen bør også sees i sammenheng med de mulighetene som vil finnes på de nye hurtigbåten. Tilgang til strøm og trådløst nett vil være en stor fordel for pendlere. Dette er ting vi vil fortsette å jobbe med fremover for å få på plass.

Lusparken arkitekter, Hurtigbåtterminal Trondheim, Brattøra

En utfyllende oversikt over planene kan finnes i en egen brosjyre.

This entry was posted in Aktuelle saker. Bookmark the permalink.

Comments are closed.