Status anbudskonkurranse hurtigbåt

Boreal er vinneren av den nye kontrakten som vil gå fra 1.1.2014 – 31.12.2021 med mulig forlengelse i to år. Kontrakten skulle vært skrevet i midten av desember, men dette er nå utsatt til 2013. Fosen Namsos sjø har nemlig klaget på kontrakten. Klagen ble først avvist av AtB, men Atb har nå fått en midlertidig forføyelse til å skrive under kontrakten frem til saken er behandlet i Tingretten. Før kontraktsinngåelse er det meget sparsomt med opplysninger.

Basert på tilgjengelige informasjon i forskjellige medier ser det ut til at vi har følgende:

  • Kystekspressen: 2 båter med 275 passasjerer , Produsert av Brødrene Aa, basert på Krilo Carbo, men vil kun ha en etasje (41 meter lang, 4 meter lenger enn dagens Kystekspressen)
  • Omvendt pendlerbåt: 180 passasjerer, Produsert hos Brødrene Aa
  • Trondheim-Vannvikan: 140 passasjerer, Produsert hos Brødrene Aa

Båtene vil bli bygget i karbon. Kvaliteten med hensyn på sikkerhet, støy og risting vil sannsynligvis være mellom dagens Kystekspressen og omvendt pendlerbåt. Komfort og seter antas å være basert på dagens omvendte pendlerbåt. Det vil være kiosk på Kystekspressen og fasiliteter for kiosk på omvendt pendlerbåt.

 

Brødrene Aa har fulle ordrebøker i hele 2013 selv uten de ovennevnte båtene og har inngått kontrakter for flere hurtigbåter med en samlet verdi på 135 millioner. Siste leveringsfrist for inngåtte kontrakter er april 2014. Verdien for de fire båtene som skal benyttes i Trøndelag er 250 millioner og Brødrene Aa anser at denne kontrakten vil medføre fulle ordrebøker i hele 2014. Om Fosen Namsos sjø skulle vinne frem med sin klage vil disse levere de samme nye båtene for Kystekspressen som Boreal, men har andre valg for omvendt pendlerbåt og hurtigbåten Trondhem-Vannvikan.

 

Det er naturlig å anta at nye båter først vil komme mellom juni og desember 2014. Alle nye båter skal i henhold til konkurransegrunnlaget være satt i drift før 1.1.2015, men en forsinkelse er ikke usannsynlig. Kravet i overgangsperioden (hele 2014) er båter med kapasitet på 180 passasjer for Kystekspressen og 130 for omvendt pendlerbåt. Vi har ingen informasjon om de båtene som er tilbudt i overgangsperioden.

 

I løpet av et år kan det benyttes reservebåt for inntil 15 dager for hver båt. Det vil si at vi kan forvente reservebåt inntil 2 måneder i året. Kravet til reservebåtene er 180 passasjerer for Kystekspressen og 97 passasjer for omvendt pendlerbåt og hurtigbåt til Vanvikan. Reservebåtene trenger ikke ligge i Trondheim som i dag, men kan ligge 8 timers seilingsavstand unna. Hvor de skal ligge, om de inngår som reservebåt for andre samband (for eksempel Tromsø – Harstad) og hvilke reservebåter som er tilbudt har vi ikke fått noen opplysninger om.

 

 

This entry was posted in Aktuelle saker, Foreningen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.