Fortsatt uavklart om hurtigbåt fra 2014

Hitra-Frøya melder at AtB fortsatt ikke får skrive kontrakt med Boreal. Fosen Namsos Sjø har klaget tildelingen inn for retten og i 14.1 oppretthold tingretten midlertidig forføyning mot å skrive kontrakt. Fosen Namsos Sjø og Boreal har tilbudt nesten de samme båtene for Kystekspressen, men har forskjellige løsninger for båt til Vanvikan og omvendt pendlerrute. Før kontrakt er underskrevet er det vanskelig å få mer konkret informasjon om båtene, opplegg rundt reservebåter og overgangsperioden som strekker seg over hele 2014.

 

This entry was posted in Aktuelle saker. Bookmark the permalink.

Comments are closed.