AtB tapte i lagmannsretten

Tingretten dømte 14. januar AtB til ikke å inngå kontrakt med Boreal Transport Nord AS inntil spørsmålet i hovedsaken er avgjort. Den midlertidige forføyning ville falle bort dersom FosenNamsos Sjø sitt søksmål ikke blir tatt ut innen 15. februar 2013. AtB anket dette inn for Lagmannsretten.

Lagmannsrettens dom foreligger nå. Lagmannsretten skriver i sammendraget: Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at det var grunnlag for midlertidig forføyning i tvist vedrørende kontraktstildeling etter forskrift om offentlige anskaffelser. Det ble lagt ned forbud mot kontraktsinngåelse, da det var sannsynliggjort at det aktuelle tilbud skulle vært avvist fordi det inneholdt et vesentlig forbehold mot kontraktsvilkårene

Hele dommen ligger på Lovdata sine sider.

Dette betyr at det fortsatt er uavklart med hensyn til hva som skjer etter 2014.

Oppdatert 15.2.2013:
Avisa Tiden krav skriver 14.2.2014 at styret i AtB nå har disket Boreal og Fosen Namsos har fått tilbud om å drifte hurtigbåtsambandet også fra 2014. Klagefristen på denne tildelingen skal være 18. februar. Også nettavisen til Hitra-Frøya skriver at FosenNamsos er tilbudt drift av det nye hurtigbåtsambandet fra 1.1.2014.

 

 

This entry was posted in Aktuelle saker. Bookmark the permalink.

Comments are closed.