Muntlige forhandlinger mellom AtB og Boreal

Fredag 22.2.2012 skal saken Etterfølgende muntlig forhandling av midlertidig forføyning opp i Hammerfest tingrett. Etter at FosenNamsos først vant i to rettsinstanser i Sør-Trøndelag og senere ble tildelt konsesjonen fra 2014, har nå Boreal anlagt sak for å hindre at kontrakten underskrives.

 

This entry was posted in Aktuelle saker. Bookmark the permalink.

Comments are closed.