Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23 – Utfordringer

Trondheimsfjord pendlerforening er sterkt kritisk til utviklingen i pendlertilbudet mellom Trondheim og Brekstad. Den negative utviklingen startet etter 2008 med blant annet senkning av fart fra 35 knop til 32 knop. Prisen på periodekort for hurtigbåt hat gått opp med 28% mens periodekort for buss i og inn til Trondheim er redusert med 10-50%. Denne trenden med nedprioritering av pendlere på strekningen Trondheim – Brekstad fortsetter også for anbudsperioden fra 2014, til tross for lovnader om styrking. Det har blant annet vært en lang kamp om å få farten tilbake til 35 knop på strekningen Trondheim – Brekstad. Vi har også sett et klart behov for økning av frekvens spesielt rettet mot pendlere. I stedet er det andre grupper som er prioritert med flere avganger.

Trondheimsfjord pendlerforening har derfor sendt inn flere uttalelser til Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23 – Utfordringer. Som langdistansependlere med hurtigbåt har vi mange av de samme utfordringene som langdistansependlere med tog. Sammen med Gauldal pendlerforening har vi skrevet en egen uttalelse vedrørende dette.

På vegne av Trondheimsfjord pendlerforening og Gauldal pendlerforening ble følgende uttalelse sendt:

 

  • Overordnede mål og utfordringer til transport, langpendling og distriktsutvikling

 

På vegne av Trondheimsfjord pendlerforening ble følgende uttalaser sendt:

 

This entry was posted in Aktuelle saker, Foreningen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.