Gjenstående passasjerer til Brekstad

20130412-164417.jpgFredag 12.4 var 16.30 avgangen full. 40 personer til Brekstad måtte vente på ekstra avgang klokka 17:15. Det er positivt at FosenNamsos velger å sette opp ekstra båt i stedet for buss. Likevel er det et stort problem med manglende kapasitet og nedprioritering av reisende til Brekstad. Fra 2014 vil det bli permanent satt opp avgang klokka 16:50 på fredager til Brekstad. På sommeren går denne båten videre til Sula. Forhåpentligvis vil et tilstrekkelig antall reisende til Brekstad velge denne båten og færrest mulig blir avvist 16:30. Reisende til Brekstad må fortsatt forvente å tilpasse seg ledig kapasitet og bli nedprioritert i forhold til andre reisende.

This entry was posted in Trafikkmeldinger. Bookmark the permalink.

Comments are closed.