Økt tilskuddsbehov for hurtigbåt

Informasjon om kostnader i forbindelse med det nye hurtigbåttilbudet fra 2014 begynner nå å dukke opp. Tilskuddsbehovet øker med 35 – 40 millioner/år. I anbudet er det lagt vekt på nye båter i distrikt, nye miljøvennlige båter til erstatning for dagens jarler, nytt tilbud morgen og kveld til Fillan og nye ruter tilpasset enkeltreiser og fritidsreiser til Brekstad. Forbedringer for pendlere er marginal blant annet uten nye avganger i rush. Etter at vi de siste fem årene har hatt økning i reisetider og 30% økning i pris på periodekort, er dette en skuffelse og kun en justering av reisetid tilbake til tidligere nivå. Med de store overskridelsene kan det bli vanskelig å få forbedringer i pendlertilbudet fremover også.

 

This entry was posted in Aktuelle saker, Foreningen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.