Gjenstående til Brekstad 23.8.2013

14:45 avgangen fredag 23.8 er full og flere passasjerer til Brekstad kom ikke med. Dette er noe en kan forvente mer og mer fremover når trafikken øker spesielt i rushperioder. STFK og AtB har satset på andre strekninger og andre tider i nytt anbud fra 2014. Selv om det er fult mulig å få et langt bedre tilbud med dagens antall båter også i rushperioder, har fylket og AtB benyttet vikarierende argument for ikke å gjennomføre dette. I stedet har de ødelagt denne muligheten ved å prioritere andre avganger, øke kostnadene dramatisk og være miljøverstinger med å prioritere strekninger til Hitra med 10-20 ganger så stort utslipp perr passasjer.

This entry was posted in Trafikkmeldinger. Bookmark the permalink.

Comments are closed.