Prisøkning på 130 kroner for 30 dagers periodekort

Neste år går prisen for et 30 dagers periodekort opp med 135 kroner på strekningen Brekstad – Trondheim. Ny pris for 30 dagers periode mellom Trondheim og Brekstad blir 3065 kr/30 dager. Alle priser for hurtigbåt fra 2014 finnes nå på AtB sine hjemmesider.

Dette betyr at STFK og AtB ikke har vært villig å se på de svært høye pendlerkostnadene på Trondheimsfjorden. Ikke bare økte man reisetidene i 2007/2008 med 5-10 minutt, men en har også økt prisene siden 2008 med 34%. I nytt ruteopplegg får vi nå tilbake gamle reisetider på 60 minutt, men prisene for pendlere med hurtigbåt har en ikke gjort noe med. Utviklingen på pris for buss har vært helt annerledes som tabellen under viser:

Strekning Pris 30 dager 2008 Pris 30 dager 2014 Prisendring
Trondheim–Brekstad 2290 kr 3065 kr +34%
Stor Trondheim 740 kr 620 kr -16%
Trondheim-Orkanger 1525 kr (2009) 1020 -33%

Som pendlerforening er vi svært skuffet over det nye ruteopplegget og prisene. Pendlere vil få noen fordeler og noen ulemper med nytt ruteopplegg. Totalt sett vil pendlere i Trondheimsfjorden ikke få noen forbedring i forhold til ruteopplegget vi hadde i 2008, bare et svært mye dyrere tilbud. Vi mener at målet i nytt anbud om bedre pendlertilbud mellom Brekstad og Trondheim overhode ikke er nådd. Siden STFK/AtB har fått økt sine kostnader med over 30 millioner til hurtigbåt ved prioritering av andre grupper, frykter vi at det også fremover vil bli vanskelig å få gjennom forbedringer for pendlere i Trondheimsfjorden. Vi har nylig sendt brev til kommunene Rissa, Agdenes og Ørland i håp om at de øker sin innsats for pendlere i Trondheimsfjorden.

This entry was posted in Aktuelle saker, Foreningen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.