SMS varsling ute av drift

TRAFIKKMELDINGER

FosenNamsos Sjø og Kystekspressen sine nettsider er dessverre ute av drift og det ser ikke ut til at det er mulig å få denne i drift igjen. Utsendelse av SMS-varsel ved driftsavvik gjøres gjennom nettsidene. Denne tjenesten er ute av drift inntil ny permanent løsning er etablert. Inntil videre vil trafikkmeldinger bli lagt ut på denne midlertidige nettsiden og ikke via SMS-varsel.

This entry was posted in Trafikkmeldinger. Bookmark the permalink.

Comments are closed.