Trondheimsterminalen får serveringsautomat

Pendlerforeningen har vært kritisk til tilrettelegging for passasjerer på den nye hurtigbåtterminalen i Trondheim og har vært intervjuet både i Adressa og NRK om dette. Vi sendte de første høringsuttalelsene om den nye terminalen i 2006 og har prøvd å følge opp dette når vi har funnet ny informasjon. Det skulle ta nesten 8 år før den ble ferdig og vi ble svært skuffet da det ble uttalt at den nye terminalen kun var beregnet at passasjerer skulle være der i kort tid. Vi tok det som en selvfølge at en terminal skulle gjøre det mest mulig behagelig å vente på båtavgang. Terminalen er en flott bygning med stort potensiale, men passasjerer syntes ikke å være hovedfokus.

Den første lille forbedring er nå på plass i form av serveringsautomat. Vi regner med at innen kort tid skal informasjonen til passasjerer bli bedre. Videre er det sagt at det skal bli følgende forbedringer uten at vi vet når:

  • Bedre benker med bedre sittekomfort enn i dag.
  • Bedre uteareal mot brua til jernbanestasjonen samt park og gang- sykkelveg mot Ila.
  • Flytting av endeholdeplassen for buss nummer 19 nærmere hurtigbåtterminalen. Buss nummer 19 går gjennom St.Olavs hospital og det er viktig at de som skal dit får et bedre tilbud enn i dag.

servering

This entry was posted in Aktuelle saker, Foreningen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.