Beregning av reisefradrag

På hurtigbåten blir det for tiden reklamert for en veileder som skal brukes som hjelp til beregning av skattefradrag for arbeidsreiser. Dette er en av flere veiledere skatteetaten har laget. Veilederen inkluderer en kalkulator for beregning av reisefradraget. Utfyllende informasjon finnes også under post «3.2.8 Fradrag for reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)»

skatt
Reklame fra Skatteetaten på hurtigbåten

This entry was posted in Aktuelle saker, Foreningen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.