Dramatiske kutt i hurtigbåttilbudet i sommer

På et møte mellom AtB, pendlerforeningen, Bjugn kommune og Ørland kommune ble det presentert forslag til dramatiske kutt i hurtigbåttilbudet til sommeren. Avgangene som AtB forslår å kutte i perioden 1.6-31.8 er:

  • Kystekspressens avgang fra Trondheim 12:15 og fra Kristiansund 12:00
  • Sularuta

Kutt i Kystekspressens rute vil medføre noe ulempe for pendlere til Trondheim siden muligheten for å reise hjem midt på dagen blir borte. Kuttene er en dramatisk reduksjon i tilbudet for de som pendler til Brekstad siden avgangen 14:30 fra Brekstad mot Trondheim blir fjernet. Dette er en mye brukt avgang, spesielt om sommeren da mange ønsker å være hjemme til normal tid. Også pendlere til Hysnes helsefort blir påvirket siden de ofte benytter denne avgangen for å komme hjem til Trondheim.

Avgangen fra Brekstad 14:30 har normalt mer enn 100 passasjerer. Det er ikke uvanlig at båten er nesten full med 275 passasjerer, de fleste påstigende på Brekstad. Pendlerbåten med avgang 15:55 fra Brekstad vil ikke ha mulighet for å ta den økte trafikken. I praksis vil det bli umulig for soldater å reise hjem på permisjon fra Ørland etter 11:20 på fredager.

Bakgrunnen for kuttene er det store behovet for kostnadsreduksjon til kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag. For hurtigbåt skal kostnadene reduseres med 4 millioner i 2014, sannsynligvis mer i 2015. Ytterligere tiltak som økte takster skal vurderes. Tilskuddsbehovet til hurtigbåt økte med over 30 millioner i forbindelse med det nye rutetilbudet etter 2014. Pengene er benyttet til nye miljøvennlige båter, endrede ruter i øyrekka, nye ruter og nytt anløpssted på Fillan, og i noen grad på nye ruter på formiddagen og kvelden til Brekstad. I rushtiden er det ingen nye avganger og reisetiden er 60-65 minutt. Lovnaden om tilrettelegging for pendling med reisetid på 45-50 minutt og flere avganger er definitivt ikke oppfylt. Selv med små forbedringene på ruta Trondheim – Brekstad, har en i prosessen fra de første anbudsdokumentene ble lagt ut, gjort en rekke endringer som ar medført færre avganger, mer ukurante avgangstidspunkt og lenger reisetid. Det var store forventninger til at det endelig skulle bli et tilfredsstillende pendlertilbud mellom Trondheim og Brekstad, men disse ble langt i fra oppfylt. Flere pendlere har uttrykt at de føler seg lurt. Kuttet i sommerruten kommer på toppen av dette.

En stor utfordring er at hurtigbåten starter på Fillan i stedet for Brekstad om morgenen. Dette er svært kostnadskrevende. Allerede har pendlerne fra Ørland fått merke kansellering av avganger og redusert produktiv tid på båten på grunn av dette. I januar og februar var det tilsammen 140 passasjerer på avgangene fra Fillan. Snittet ligger i mars under 3 passasjerer/avgang. Tilskuddsbehovet er over 2000 kroner/passasjer fra Fillan og CO2 utslippet/passasjer tilsvarer over 15 personbiler fra Hitra til Trondheim. Passasjertallene for Brekstad ligger til sammenligning mellom 50 og 80 på morgenavgangen. Nå ser vi resultatet av denne svært kostnadskrevende prioriteringen fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og AtB: kutt i avganger med mer enn 100 passasjerer og rasering av pendlertilbudet til Brekstad. Pendlerforeningen vil sammen med Ørland kommune jobbe for at forslaget om kutt i denne gjennomgående ruten ikke blir iverksatt.

reisende trh_2
Passasjerer med 14:30 avgangen fra Brekstad 3.4.2014. Disse får ikke tilbud i sommer blant annet på grunn av kostnadsøkning i forbindelse med nye ruter til Fillan.

This entry was posted in Aktuelle saker, Foreningen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.