25% kutt i hurtigbåt til Brekstad i sommer

Nå har AtB lagt ut sommerrutene som gjelder fra 23.6-17.8. Ørland var ikke like heldig som Vanvikan når det gjelder kutt. Ørland får redusert antall avganger fra 8 til 6 hver veg på hverdager (unntatt fredag da det blir beholdt 7 avganger). Lørdag reduseres fra 4 til 2 avganger hver veg. Så og si alle nye avganger fra 1.1.2014 er nå fjernet i sommer. AtB hadde opprinnelig foreslått å kutte 12:15 fra Trondheim og 14:30 fra Brekstad. Det siste hadde vært spesielt katastrofal og 16.mai var denne avgangen full og det var gjenstående passasjerer på Brekstad. I stedet for kutt på denne avgangen er det nå følgende kutt:

  • Mandag – fredag 10:20 fra Trondheim med retur 11:20 fra Brekstad
  • Mandag – torsdag 18:45 fra Trondheim med retur 21:20 fra Brekstad
  • Lørdag 9:40 fra Trondheim med retur 10:40 fra Brekstad
  • Lørdag 11:45 fra Trondheim med retur 12:40 fra Brekstad

I tillegg er Fillan fjernet som anløpssted.

AtB sier til Adressa at lav trafikk og parallelle kollektivtilbud er kriteria for å redusere tilbud. Oppdal, Støren og Stjørdal har parallelt buss og togtilbud mot Trondheim. Orkanger har to parallelle busstilbud langs gammel og nyveg mot Trondheim. Kristiansund, Fillan/Hitra og Rissa/Leksvik har parallelle båt og busstilbud. Ørland har kun båttilbud til Trondheim. De fjerner nå tilbud til Ørland uten alternativt tilbud og høyere belegg enn mange av de tilbudene som blir beholdt.

Trondheimsfjord pendlerforening forventer at ruter Trondheim – Brekstad er tilbake etter sommeren. AtB må følge opp kriteria om lite trafikk og parallelle tilbud når de vurderer endringer. Rutene til Fillan hadde for eksempel rundt 3 passasjerer i snitt på slutten og vi forventer at permanente innsparingene for hurtigbåt gjøres på denne ruten og ikke berører Brekstad-Trondheim.

Trondheimsfjord pendlerforening har lenge jobbet for at på kort sikt skal antall avganger på hverdager komme opp i 10. Dette ville gitt mulighet for timesavganger i rush og to timer mellom avganger utenom rush og er minimum for å dekke det behovet som er i dag. På litt lenger sikt vil behovet øke ytterligere og målet er at Ørland skal få samme pendlertilbud med hurtigbåt som Vanvikan med 14 daglige avganger hver veg.

sommerruter_2014

 

This entry was posted in Aktuelle saker, Foreningen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.