Gjenstående på Brekstad

Fredag før 17. mai har det på 14:30 avgangen og 15:55 avgangen vært henholdsvis 30 og 50 gjenstående passasjerer. Mange pendlere, soldater, gjestende militære og andre passasjerer fikk ikke være med.

Før basevalget i 2012 stilte daværende Forsvarsminister Espen Barth Eide spørsmål om mulig jobbtilbud til to-inntektsfamilier og lurte på mulighet for pendling til Trondheim. Etter at Ørland ble valgt til kampflybase har fokus på styrket pendlertilbud blitt mindre og nytt rutetilbud til Fillan ble prioritert. Forsvarsbygg har utredet behovet for styrket hurtigbåttilbud både i rapport om temautredning Transport og Anleggsfasen. Kvaliteten på pendlertilbudet er ikke vurdert. De tror at noen nye avganger utenom rush vil dekke behovet ved økt trafikk. De angir kun at det er behov for at kapasiteten på hurtigbåten må overvåkes nøye, særlig i anleggsperioden. Spørsmålet er nå: Hvor mange ganger det skal være gjenstående før de anser at det er behov for oppgradering av rutetilbudet i rushperioder?

gjenstaende
Gjenstående på Brekstad. Blir dette et vanlig syn før rutetilbud i rush blir bedre?

This entry was posted in Aktuelle saker. Bookmark the permalink.

Comments are closed.