Sommerruter med hurtigbåt utsatt – Sularuta utgår

AtB melder på sine sider at sommerruter til Sula utgår. Tidligere har det i rute 800 vært oppgitt sommerruter til Sula i perioden 1.6-31.8. For Ørland sin del ville dette medført at avgang fredag 18:05 til Trondheim skulle vært utsatt til 22:20 og ekstra rute søndag fra Trondheim 14:00 og retur fra Brekstad 19:25. Denne endringen vil nå ikke bli gjennomført og oppstart av sommerruter er utsatt med cirka 3 uker til 22.juni. Ved oppstart av sommerruter har det i møte med AtB blitt beskrevet innsparing og kutt i hurtigbåttilbudet. Det har vært antydet at 12:15 fra Trondheim og 14:30 retur til Trondheim ville bli berørt. Etter trykk fra ØHF og Ørland kommune håper vi at dette ikke vil skje. Nytt ruteopplegg fra 1.1.2014 har medført til begrenset forbedring for pendlere selv om det kun er pendlertilbudet Brekstad-Trondheim som i fylkestingsvedtak har blitt vedtatt styrket. Vi forutsetter at endringer i ruter må påvirke dette sambandet i minst mulig grad og som minimum ikke medføre kutt i de rutene vi hadde før nyttår.

AtB_rute_800_rev

This entry was posted in Aktuelle saker. Bookmark the permalink.

Comments are closed.