Kansellering 15.1.15

Rute 800 kan ikke anløpe Brekstad pga tømmer og tauverk i havnebassenget.
Dette medfører at ank/avg. Brekstad 1310 ikke ble utført. Passasjerer sørover henvises til neste avg. kl.1735. Det arbeides med avklaring ifbm neste anløp 1430 til Trondheim. Ny info vil følge.

15:10
Rute 800 innstiller avg. 1430 fra Brekstad i forb. med problemer i havnebasseng. Probelemet i Brekstad havnebasseng er nå løst og videre avganger vil gå som normalt.

This entry was posted in Trafikkmeldinger. Bookmark the permalink.

Comments are closed.